Sortiment

El. ohradníky, pastva

Stroje a náhradní díly

 • Hakki Pilke štípací automaty na dřevo
 • TracLift čelní nakladače
 • McHale lisy, baličky píce
 • Quicke čelní nakladače
 • Kongskilde dopravníky, čističky obilí
 • Zemědělská technika
 • Náhradní díly
 • Agrolog - systém měření teploty v obilních silech

  Přenosný systém měření teploty v obilních silech a skladech obilí Agrolog TMS 200:

  Přenosný systém měření teploty v obilních silech a skladech obilí Agrolog TMS 200

  Snadná obsluha, jednoduchá instalace, přímé propojení se senzory, digitální senzory, které nevyžadují kalibraci, velmi příznivá cena.
  Systém Agrolog s laminátovými měřícími tyčemi a terminálem TMS 200 umožňuje měřit a kontrolovat teplotu v obilných silech a skladech – naměřené hodnoty se zobrazují na terminálu TMS 200. Systém se vyrábí ve dvojím provedení: jedno umožňuje použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX), druhé provedení v neexplozivním prostředí.
  Terminál TMS 200 s laminátovými měřícími tyčemi není určený pro nasazení v zónách ATEX – proto jeho použití v těchto zónách je zakázané!
  Systém AGROLOG TMS 200 (verze ne pro ATEX) je určený pro měření teploty v hromadách obilí (a obdobného materiálu), umístěných volně nebo v plochých skladech. Bez schválení výrobcem je zakázané tento systém používat k jiným účelům.
  Jednotlivé měřící tyče jsou v horní části označené štítkem s číslem tyče (Line No: XX). Rozmístěte tyče do skladovaného materiálu podle vaší potřeby a propojte je pomocí kabelů, které jsou určené k propojení tyčí. Délka jednotlivých propojovacích kabelů je 10 m. Tyče propojujte nikoliv nahodile, ale podle jednotlivých čísel – usnadní vám to orientaci ve výsledcích měření. K poslední tyči pak připojte propojovací kabel k terminálu – tento kabel je jako jediný osazený konektorem typu JACK a jeho délka je také 10 m.
  Terminál zapnete stisknutím tlačítka ON/SCAN. Přidržením tohoto tlačítka při zapínání terminálu po dobu po dobu cca 2 sekund zapnete podsvícení displeje. Po zapnutí se na několik vteřin na displeji zobrazí nápis „Agrolog TMS200“, verze software a stav baterie. TMS200 nyní postupně zjistí hodnoty jednotlivých připojených senzorů – v průběhu cyklu měření se na displeji zobrazují běžící hvězdičky. Po ukončení měřícího cyklu se na displeji v druhém řádku zobrazí nejvyšší aktuálně naměřená teplota, na prvním řádku je pak číslo měřící tyče (Line) a číslo senzoru, který tuto teplotu změřil.
  Pomoci tlačítek s šipkami nyní můžete odečítat teplotu naměřenou jednotlivými senzory. Tlačítkem | přepínáte mezi jednotlivými senzory na dané tyči, tlačítkem – pak přecházíte na následující tyč. Senzory jsou číslované odspodu, tzn. senzor č. 1 je vždy nejníže. Stisknutím tlačítka ON/SCAN zahájíte nový cyklus měření.

  <? // Inicializace – načtení potřebných skriptů a knihoven require_once(‚./loadCategoryContent.php‘); // načtení obsahu kategorie kategorie(’19‘,0,0,“,0); ?>

  Systém měření teploty v obilních silech Agrolog TMS 5000:

  Systém kontroly teploty Agrolog

  Systém kontroly teploty Agrolog ve spojení s PC je novou generací měřícího a kontrolního systému, který umožňuje měřit a kontrolovat a řídit teplotu v obilných silech a skladovacích halách.
  Prostřednictvím řady prvků je možné propojit teplotní senzory pomocí jediného připojovacího kabelu do digitální sítě. Systém je řízený z PC, na kterém běží program Agrolog PC 5000. Systém tvoří mnoho zařízení, která splňují požadavky na vysokou bezpečnost při skladování obilí.
  Systém Agrolog je jiskrově bezpečný systém, to však pouze za předpokladu propojení měřících kabelů, modulů Netlink s moduly Agrolog Netcontroller NC5000.

  Přehledový plán

  Před objednáním a následnou instalací systému Agrolog je nutné provést kalkulaci a návrh systému.
  Před objednáním je nutné zvážit následující fakta:
  * Počet požadovaných měřících teplotních senzorů. Je důležité spočítat potřebný počet teplotních senzorů a umístění měřících kabelů v silech tak, aby bylo dosaženo spolehlivého měření teploty v daném prostoru.
  * Počet měřících kabelů.
  * Jak zavěsit měřící kabely do sila. Jsou již k dispozici závěsná zařízení, dodaná výrobcem sila?
  * Je třeba si uvědomit velké síly, kterými budou měřící kabely působit na střešní konstrukci. Pro informace o tomto problému doporučujeme kontaktovat dodavatele sila.
  * Umístění propojovacích kabelů.
  * Umístění a počet modulů Netlink.
  * Umístění a počet síťových kontrolerů (Netcontroller).
  * Požadavky ATEX.
  Před zahájením instalace a uvedení do provozu je velmi důležité přečíst a pochopit návod k instalaci a návod k obsluze a pochopit jej. Tato příručka popisuje důležité body a opatření týkající se instalace a údržby.

  Příklad:

  Uvedený příklad popisuje návrh systému měření a kontroly teploty pro skladovací zařízení s pěti sily s plochým dnem s následujícími parametry:
  * Objem jednoho sila: 3500 m3 = cca 2600 t pšenice
  * Výška sila včetně střechy: 21,37 m
  * Cylindrická výška: 17,62
  * Průměr: 15,15 m
  * Skladovaná plodina: Pšenice

  Počet senzorů:
  Potřebný počet senzorů je závislý na objemu sila a skladované plodině.
  Několik zde uvedených příkladů slouží jako vodítko:
  * Kvalitní pšenice až 70 m3 / senzor
  * Olejnatá semena & luskoviny až 50 m3 / senzor
  * Krmné směsi až 50 m3 / senzor
  * Sojová, rybí a kostní moučka až 40 m3 / senzor
  Tyto údaje slouží pouze jako vodítko. V případě pochybností nás kontaktujte.

  Příklad:
  Každé silo obsahuje 3500 m3 pšenice.
  V takovém případě se minimální počet senzorů spočítá takto: 3500 : 70 = 50 senzorů.

  Počet měřících kabelů v sile
  Potřebný počet měřících kabelů není závislý pouze na objemu sila. Pro spolehlivou funkci měřícího a kontrolního systému Agrolog je právě tak důležité rozmístění měřících kabelů a senzorů v sile.
  V závislosti na průměru sila naleznete rozmístění měřících kabelů v příloze 1. Uvedené údaje jsou doporučené; dbejte na správné rozmístění měřících kabelů.

  Příklad:
  Každé silo o objemu 3500 m3 má průměr 15,15 m.
  V příloze 1 vidíte, že pro silo o průměru 14 metrů potřebných 6 měřících kabelů.
  Jeden měřící kabel uprostřed a 5 dalších rozmístěných do kruhu o poloměru 4,7 m.
  Úhel mezi jednotlivými kabely je 72°.
  Do sila potřebujeme umístit 50 a 6 měřících kabelů: 50 : 6 = 8,33 => v průměru potřebujeme 9 senzorů na jeden měřící kabel.

  Délka měřících kabelů a počet senzorů
  Měřící kabely musí být o něco kratší než je výška sila. Je vhodné, aby v silech s plochým dnem byl konec měřícího kabelu 0,8 m nad dnem. U sila s kónickým dnem končí měřící kabel cca 0,5 m nad kónusem.

  Příklad:
  Silo s plochým dnes s touto charakteristikou:
  * Objem sila: 3500 m3 = cca 2600 t pšenice
  * Výška sila se střechou: 21,37 m
  * Cylindrický výška: 17,62 m
  * Průměr sila: 15,15 m

  Podle přílohy 1 vychází:
  * 1 měřící kabel uprostřed a 5 měřících kabelů do kruhu s poloměrem 4,7 m.

  Nyní spočítáme délku měřících kabelů:
  Délka měřícího kabelu uprostřed sila:
  Délka měřícího kabelu uprostřed sila odpovídá celkové výšce sila mínus vzdálenost od podlahy ke spodnímu konci měřícího kabelu.

  Příklad:
  Výška sila se střechou: 21,37 m; vzdálenost konce kabelu od podlahy: 0,8 m; délka kabelu uprostřed sila: 21,37 m – 0,8 m = 20,5 m.

  Délka měřících kabelů umístěných do kruhu:
  Tuto délku lze stanovit buď graficky nebo pomocí výpočtu podle následujícího vzorce.

  Svislá vzdálenost od cylindrické výšky sila ke kruhu kabelů na střeše:

  Přitom:
  – h: svislá vzdálenost od cylindrické výšky sila ke kruhu kabelů na střeše.
  – H: celková výška sila mínus cylindrická výška.
  – R: poloměr sila.
  – r: poloměr kruhu měřících kabelů.
  – L: délka měřícího kabelu.
  – C: cylindrická výška sila.
  – B: vzdálenost od podlahy k měřícímu kabelu.

  Délka měřících kabelů:

  Příklad:
  – r: poloměr kruhu měřících kabelů 4,7 m.
  – H: celková výška sila mínus cylindrická výška je 3,75 m.
  – R: poloměr sila je 7,575 m.

  Svislá vzdálenost od cylindrické výšky ke kruhu měřících kabelů:

  – C: cylindrická výška sila je 17,62 m.
  – B: vzdálenost konce měřícího kabelu od podlahy 0,8 m.

  Délka měřícího kabelu:

  Tak jsme spočítali délku šesti měřících kabelů pro každé silo. Budeme potřebovat:
  1 měřící kabel do středu sila s délkou L = 20,5 m
  5 měřících kabelů umístěných do kruhu s poloměrem 4,7 m s délkou L = 18,0 m

  Měřící kabely se standardně dodávají se senzory s rozestupem 2 nebo 3 metry. Doporučujeme zvolit jedno z těchto provedení.

  Pokud zvolíme rozestup senzorů 2 metry, dostaneme v každém sile následující počet senzorů:

  1 měřící kabel L = 20,5 m s 10 senzory = 10 senzorů.
  5 měřících kabelů L = 18 m s 9 senzory = 45 senzorů.
  Celkem tedy budeme mít v každém silu 55 senzorů.

  Pro systém Agrolog existují 2 provedení měřících kabelů:
  Typ SL3000 pro sila do výšky 30 m.
  Typ SL5000 pro sila od 30 m do 60 m.

  Stanovení počtu prvků systému Agrolog
  Blokové schéma na straně 3 zobrazuje, jak jsou jednotlivé komponenty systému navzájem propojené.
  V tabulce 1 vidíte, kolik kterých prvků (modulů) lze v systému Agrolog maximálně propojit.
  Následně lze pak spočítat potřebný počet jednotlivých prvků.
  Tabulka 1 Mezní hodnoty
  Max. počet Prvek
  500 Měřících kabelů / PC systém
  30 Netcontroller / PC systém
  400 Senzorů / Netcontroller
  128 Měřících kabelů / Netcontroller
  16 Netlink / Netcontroller
  8 Měřících kabelů / Netlink
  160 Senzorů / Netlink
  20 Senzorů / měřící kabel
  Při plánování počtu modulů Netcontroller, Netlink a měřících kabelů vycházejte z údajů uvedených v tabulce 1.

  Příklad:
  Zařízení se skládá z 5 sil, v každém z nich 6 měřících kabelů, tj. celkem 30 měřících kabelů.

  Počet prvků Netlink
  Pokud začnete na spodním okraji systémového diagramu na straně 3, můžete vidět, že měřící kabely jsou propojené s moduly Netlink.
  Každý Netlink lze propojit s 8 měřícími kabely – viz tabulka 1.
  Potřebná počet prvků Netlink při 30 měřících kabelech: 30 : 8 = 4 prvky Netlink.
  Tento počet uveďte do objednávkového formuláře v příloze 2.

  Pozor na délku propojovacích kabelů
  V zařízeních, kde stojí jednotlivá sila těsně u sebe, není problém k jednomu prvku Netlink připojit měřící kabely z dvou vedlejších sil.
  Pokud je však vzdálenost jednotlivých sil příliš velká, není vhodné propojovat měřící kabely ze dvou sil s jedním prvkem Netlink. V takovém případě je nutné naplánovat vyšší počet prvků Netlink.

  Propojovací kabely mezi měřícími kabely a moduly Netlink mají být co možná nejkratší, to samé platí i pro propojovací kabely mezi moduly Netlink a Netcontroller.
  Příliš dlouhé propojovací kabely mohou být příčinou toho, že modul Netcontroller nedostane z jednotlivých teplotních senzorů správný údaj o aktuální teplotě.
  Maximální délky propojovacích kabelů jsou závislé na mnoha různých faktorech, jako je počet senzorů, počet měřících kabelů, elektrické rušení v okolí (provoz mobilních telefonů, elektromotory atd.).
  Proto není možné jednoznačně stanovit maximální délku propojovacích kabelů, ale bylo prokázáno, že zařízení s délkou propojovacích kabelů větší než 400 m mezi měřícími kabely a moduly Netlink pracují spolehlivě.
  Počet modulů Netcontroller
  Jak můžete vidět na diagramu na straně 3, jsou moduly Netlink spojené s moduly Netcontroller. Ke každému modelu Netcontroller lze připojit až 16 modulů Netlink, takže jeden modul Netcontroller může „hlídat“ až 120 měřících kabelů s max. 400 synzory (tabulka 1).

  V našem příkladu pro „hlídání“ celého systému stačí jeden modul Netcontroller.
  To uvěďte do objednávkového formuláře v příloze 2.

  RS485 Converter
  Pro propojení modulů systému Agrolog s PC je nutný převodník USB RS485.

  Program Agrolog pro PC
  Program Agrolog PC5000 lze nainstalovat a provozovat na PC s operačním systémem Windows XP, Vista nebo Windows 7.

  Propojovací – instalační – kabely
  Aby byl systém Agrolog 100% funkční, je nutné jednotlivé prky systému (měřící kabely, moduly Netlink, Netcontroller a převodník USB RS485) propojit pomocí nestíněného síťového kabelu.

  Doporučujeme použít UTP kabel (Ethernet kabel) CAT5E nebo CAT6, který je standardizovaný, levný a kdekoliv dostupný..
  Příklad kabelu: UTP 4×2 AVG24, kat. 5e nebo podobný.

  K připojení UTP kabelu k měřícím kabelům doporučujeme použít zářezové konektory ICD.
  Příklad zářezových konektorů:
  – 3M Scotchlok Typ UY-2 (Patková spojka, ke spojeni max. 2 žil)
  – 3M Scotchlok Typ UR-2 (Patková spojka, ke spojeni max. 3 žil)

  Příslušenství Agrolog
  Systém Agrolog lze zešířit o další příslušenství:
  o Ovládání provzdušňování – ovládání ventilátorů k provzdušňování skladovaného materiálu.
  o Meteostanici propojenou s ovládáním provzdušňování v závislosti na vlhkosti a teplotě vnějšího vzduchu.
  o Externí systém alarmu, jako
  o Akustický alarm – zvonek, siréna
  o Vizuální alarm
  o SMS alarm
  o GSM Module
  o Možnost přistupovat do kontrolního a ovládacího systému z internetu.