Sortiment

El. ohradníky, pastva

Nasávací pneumatické dopravníky obilí, sací zrnomety Kongskilde

Logo Kongskilde

Již od roku 1949 vyvíjí a vyrábí firma Kongskilde pneumatické dopravníky obilí a dnes patří k jejich nejvýznamnějším výrobcům na světě. V současnosti má Kongskilde ve svém výrobním programu širokou paletu nasávacích pneumatických dopravníků obilí poháněných buď elektromotorem nebo vývodovým hřídelem traktoru s výkoností až 120 tun obilí za hodinu. Výstavba potrubního vedení ať trvalého nebo dočasného je díky potrubnímu systému OKR snadná a rychlá.

Nasávací penumatický dopravník obilí Kongskilde SupraVac 2000
Nasávací penumatický dopravník obilí Kongskilde SUC-TR
SupraVac 2000 je nejnovější nasávací pneumatický dopravník obilí zařazený do výrobního programu firmy Kongskilde. S přepravní výkonností až 120 tun za hodinu lze s pomocí SupraVac 2000 nakládat i největší vagóny a nákladní vozy rychlostí větru.
Výrobní program firmy Kongskilde zahrnuje také modely SUC-TR s podvozkem a výložníkem – jsou k dispozici ve třech různých velikostech s přepravní výkonností až 64 tun za hodinu.
Nasávací penumatický dopravník Kongskilde SUC-E
Nasávací penumatický dopravník Kongskilde SUC-T
Pneumatické dopravníky obilí řady SUC-E poháněné elektromotorem se často používají ve stacionárních zařízeních a jsou k dispozici v pěti různých velikostech s přepravní výkonností až 33 tuny za hodinu.
Nasávací pneumatické dopravníky obilí řady SUC-T jsou nesené v tříbodovém závěsu traktoru a poháněné jeho vývodovým hřídelem. V nabídce jsou dva modely.

Princip práce nasávacího pneumatického dopravníku obilí:

Na sací straně je podtlakem nasávaná směs obilí a vzduchu. V sacím cyklónu dojde k odloučení obilí od vzduchu, který je nasávaný ventilátorem, zatímco obilí padá do dávkovače, který je umístěný přímo pod sacím cyklónem. Dávkovač odměřuje množství obilí do potrubí na výtlačné straně dopravníku. Obilí je opět vzduchem dopraveno do výstupního cyklónu, kde se zbrzdí a vypadává dolů. Vzduch odchází otvorem v horní části cyklónu.

Princip práce nasávacího dopravníku obilí

Nasávací pneumatické dopravníky jsou mnohostranné dopravní systémy:

Nasávací pneumatické dopravníky obilí jsou vhodné pro plnění nejrůznějších úkolů při přepravě zrnitých materiálů jak přímo na poli, tak na farmě. Mohou například nasávat obilí z jam nebo hromad a nakládat ho přímo na vůz nebo dopravovat do sila, případně plnit skladovací haly. Právě tak snadno mohou pak z těchto míst obilí vysávat. Obilí lze dopravovat jak vodorovně, tak svisle. Stačí pouze zabezpečit, aby sací hlava byla vždy dostatečně ponořená do obilí – o zbytek se už postará pneumatický dopravník sám.

Nasávací pneumatický dopravník obilí poháněný traktorem typ SupraVac 2000:

Nasávací pneumatický dopravník obilí SupraVac 2000

Nasávací pneumatické dopravníky obilí poháněné traktorem typ SUC-T a SUC-TR:

Nasávací pneumatický dopravník obilí SUC-TR a SUC-T

Nasávací pneumatické dopravníky obilí typ SUC-E:

Nasávací pneumatický dopravník obilí SUC-E

Výběr sací hlavy:

Podle potřeby lze pro nasávací pneumatické dopravníky zvolit jednu ze sacích hlav, které jsou v nabídce. Správně zvolená sací hlava vám usnadní manipulaci a současně vám umožní dosáhnout maximálně možné přepravní výkonnosti.
V nabídce je pět různých typů sacích hlav, které se liší jak průměrem a výkonností, tak účelem, pro který jsou vhodné.

Univerzální sací hlava
Dlouhá sací hlava
Univerzální sací hlava – nejvšestrannější sací hlava, vhodná pro většinu prací. Vysoká přepravní výkonnost.
Dlouhá sací hlava – k sání z hlubokých jam a příjmových košů. Vysoká výkonnost. Lze pomocí prodlužovací sekce prodloužit o 0,65 m.
Kulatá sací hlava
Čistící sací hlava
Kulatá sací hlava – pro nasávání z jednoho místa, například otvorem ve stěně sila, je vhodná i pro nasávání z hromad. Vysoká přepravní výkonnost.
Čistící sací hlava – k vysávání zbytků obilí z podlah. Nižší přepravní výkonnost. Je vybavena kolečky a otočnou spojkou mezi hlavou a hadicí.
Krátká sací hlava
Krátká sací hlava – pro nasávání obilí z vozů nebo skladovacích hal, připojuje se na přírubu OK160 na zdi haly nebo postranici vozu. Nižší přepravní výkonnost.

Přepravní výkonnost nasávacích pneumatických dopravníků obilí:

U pneumatické dopravy je výkonnost závislá jak na vlastnostech dopravovaného materiálu, tak na sestavě dopravních cest.
Uvedené přepravní výkonnosti jsou kalkulované pro pšenici s měrnou hmotností 750 kg/m3.
Příklady ukazují přepravní výkonnost při různé sestavě dopravní cesty. Přepravní vzdálenost je celková délka všech horizontálních a vertikálních trubek na sací a výtlačné straně. Započítává se i délka sací hadice, ale ne kolena a sací hlavy.
Použití dlouhé sací hlavy zvyšuje přepravní vzdálenost o 1,5 m, každý prodlužovací díl vždy o dalších 0,65 m.
Výkonnosti u dopravníku SupraVac 2000 platí pro potrubní systémy, sestavené z prvků potrubí OK200 (průměr 200 mm). Pro ostatní nasávací pneumatické dopravníky platí uvedené výkonnosti při použití dopravních cest sestavených z prvků systému Kongskilde OKR160 (průměr 160 mm).

Příklad přepravní výkonnosti nasávacích pneumatických dopravníků
Příklad přepravní výkonnosti nasávacích pneumatických dopravníků

Nasávací pneumatické dopravníky a potrubí OKR – ideální kombinace:

Pomocí potrubního systému Kongskilde OKR lze snadno sestavovat dopravní cesty, a to jak trvalé, tak dočasné. Program OKR se skládá z různých prvků, jako jsou rovné trubky, kolena, rozbočovače, cyklóny atd. Jednotlivé prvky se rychle a snadno navzájem spojují pomocí rychloupínacích spon OKR160.
Různé průměry potrubí
Pro dosažení optimální výkonnosti dopravníku SupraVac 2000 je nutné používat potrubí OK200 (průměr 200 mm). Pokud je to nezbytně nutné, lze použít i přechod na potrubí OKR160 (průměr 160 mm), v takovém případě je však nutné počítat s poklesem výkonnosti. Pro ostatní nasávací pneumatické dopravníky Kongskilde se používá potrubí OKR160 (průměr 160 mm).

Potrubí OKR
Potrubí OKR