Sortiment

El. ohradníky, pastva

Vzduchové předčističky obilí KF Kongskilde

Logo Kongskilde

Vzduchové předčističky Kongskilde KF

Sušení a bezpečné skladování sklizně začínají efektivním čištěním. Zvýšená odolnost při skladování a snížení nákladů při sušení díky předčištění.
Předčističky se používají pro odloučení lehkých nečistot z obilí, kukuřice, hrachu a bobů. Zařízení lze snadno umístit tak, aby obilí procházelo předčističkou jak při příjmu, tak po sušení i při expedici.

Technická data vzduchových předčističek KF 12, KF 20, KF 40, KF 60:

 

Vzduchové předčističky obilí KF Kongskilde
*) vodorovné potrubí vč. 2 kolen 90° a 1 ks cyklónu (delší potrubí může být příčinou horšího odloučení lehkých částic)

 

Modulární konstrukce předčističky obilí KF:

Předčistička, ventilátor a klapka regulace vzduchu jsou samostatné prvky.
Umístění předčističky je závislé na dopravním systému.
Ventilátor a klapka regulace vzduchu mohou být umístěny na libovolném místě dopravních potrubí. Klapka regulace vzduchu by však měla být umístěna tak, aby bylo možné ji snadno seřizovat, např. v blízkosti prachového cyklónu, kde je nejlépe vidět výsledek procesu předčištění.

Příslušenství vzduchových předčističek obilí KF:

 

KF 12 KF 20 KF 40/60
Potrubí OK 160 Potrubí OK 200 Potrubí O 300
Stojan Stojan Stojan
Cyklón Cyklón Cyklón*
* KF 60 vyžaduje 2 cyklóny

 

Princip práce vzduchových předčističek obilí KF:

Předčističky funguji na principu aspirace. Znečištěné obilí propadává předčističkou vlastní vahou, a to proti proudu vzduchu (z ventilátoru), který naopak proudí zdola nahoru. Tento proud vzduchu unáší s sebou lehké nečistoty a vyčištěné obilí vypadává spodním výpadem.

Vzduchové předčističky Kongskilde KF

Rozměry vzduchových předčističek obilí KF 12:

Vzduchové předčističky Kongskilde KF

Rozměry vzduchových předčističek obilí KF 20, KF 40 a KF 60:

 

KF 20 KF 40 KF 60
A 315 440 440
B 291 420 420
C 1330 2119 2279
D 1015 1612 1773
E 830 1330 1491
F O 730 O 1080 O 1202
G OK 160 OK 200 OK 200
H OK 160 OK 200 OK 200
I OK 200 O 300 O 300

 

Vzduchové předčističky Kongskilde KF

Rozměry prachových cyklónů RC 20, RC 40 a RC 60:

 

RC 20 RC 40/60
A 1223 1688
B O 754 O 1148
C O 400 O 614
D OK 200 O 300
E OK 160 OK 200

 

Vzduchové předčističky Kongskilde KF

Vzduchové čističky obilí FR 25, FR 40:

Používají se typicky jako sekundární čističky po sušení a před vyskladněním. Lze je používat samostatně, nejsou však tak efektivní jako předčističky typu KF.
Vzduchové čističky FR 25, FR 40 se používají k odloučení lehkých nečistot a prachových částic ve spádovém potrubí.
Vzduchová čistička FR 25 je osazena ventilátorem FRL 10.
Vzduchová čistička FR 40 je osazena ventilátorem FRL 10 pro odloučení prachových částic nebo ventilátorem FRL 20 pro odloučení lehkých nečistot.
K regulování stupně čištění se používá regulační klapka pro FRL 10 nebo pro FRL 20.

Technická data vzduchových předčističek FR 25, FR 40:

 

Vzduchové čističky obilí FR Kongskilde
*) Schopnost odloučit závisí na výkonnosti. Čím vyšší je výkonnost, tím nižší je schopnost odloučit prachové částice a nečistoty

 

Rozměry vzduchových čističek obilí FR 25, FR 40:

 

FR 25 FR 40 / FRL 10 FR 40 / FRL 20
A 705 900 1012
B OK 160 OK 200 OK 200
C 692 865 865
D OK 160 OK 200 OK 200
E 465 465 555
F 207 207 291
G OK 160 OK 160 OK 200
H 350 438 438

 

Vzduchové čističky Kongskilde FR

Vzduchová předčistička obilí KF-12 Kongskilde

Vzduchová předčistička obilí KF-12 Kongskilde

Vzduchová předčistička na obilí KF-12 Kongskilde - aspirátor na obilí, aspirační čistička obilí funguje na principu aspirace. Znečištěné obilí propadává předčističkou vlastní vahou, a to proti proudu vzduchu (z ventilátoru), který naopak proudí zdola nahoru. Tento proud vzduchu unáší s sebou lehké nečistoty a vyčištěné obilí vypadává spodním výpadem. Předčističky obilí se používají pro odloučení lehkých nečistot z obilí, kukuřice, hrachu a bobů. Zařízení lze snadno umístit tak, aby obilí procházelo předčističkou jak při příjmu, tak po sušení i při expedici. Předčistička, elektromotorem poháněný ventilátor a klapka regulace vzduchu jsou samostatné prvky. Ventilátor a klapka regulace vzduchu mohou být umístěny na libovolném místě dopravních potrubí. Klapka regulace vzduchu by však měla být umístěna tak, aby bylo možné ji snadno seřizovat, např. v blízkosti prachového cyklónu, kde je nejlépe vidět výsledek procesu předčištění. Již od roku 1949 dánská firma Kongskilde vyvíjí a vyrábí stroje pro pneumatickou dopravu zrnitých materiálů a dnes patří k nejvýznamnějším výrobcům jak nasávacích, tak tlačných pneumatických dopravníků na světě. Již brzy po svém založení uvedla tato firma na celosvětový trh i předčističky fungující na aspiračním principu – v současnosti nabízí 4 modely s výkonností od 12 do 60 tun za hodinu, které jsou vhodné jak k zástavbě do posklizňových linek se sušárnami, tak do jednoduchých transportních systémů. Součástí vzduchové pedčističky obilí je: - FRL 10 Ventilátor s motorem 0,75 kW, 3×380 V - Klapka pro FRL 10 - OK160 Násypka Cena předčističky je bez dopravy. aspirační čistička zrnin
Koupit v e-shopu