Sortiment

El. ohradníky, pastva

Stroje a náhradní díly

 • Hakki Pilke štípací automaty na dřevo
 • TracLift čelní nakladače
 • McHale lisy, baličky píce
 • Quicke čelní nakladače
 • Kongskilde dopravníky, čističky obilí
 • Zemědělská technika
 • Náhradní díly
 • Pytle, plachty, sítě, fólie

  Co je senáž?

  Folie pro balení senáže Triowrap

  Co je senáž?

  Senáž je způsob konzervace krmiva, stejně jako například sušení sena. Tento konzervační proces je založen na bakteriální produkci kyseliny mléčné při níž se snižuje pH. Aby se bakterie produkující kyselinu mléčnou mohli rozmnožovat, musí být v prostředí bez obsahu kyslíku. Snižováním hodnoty pH v kombinaci s prostředím bez obsahu kyslíku se zabraňuje množení jiných bakterií a plísní.

  Jaký je rozdíl mezi senáží a siláží?

  Původní termín pro všechna fermentovaná krmiva je siláž. Senáž je termín, který se zavedl pro siláž s vysokým obsahem sušiny. Neexistuje přesná hranice, která by rozlišovala senáž od siláže, ale pokud obsah sušiny přesáhne 50%, obvykle se o takovém krmivu hovoří jako o senáži. Protože senáž obsahuje méně vody než siláž dochází zde k poklesu tvorby kyseliny mléčné. Bakterie produkující kyselinu mléčnou potřebují ke své činnosti cukr. Senáž je tudíž druh konzervace, která je založena spíše na prostředí bez přítomnosti kyslíku než na produkci kyseliny mléčné.

  Co je pH?

  PH je hodnota stupně kyselosti, která ukazuje, jak úspěšně proběhla fermentace. Pro ilustraci, čistá voda má pH 7 a čím nižší je hodnota pH, tím vyšší je kyselost. Proto je siláž s hodnotou pH 4,0 mnohem lépe konzervačně chráněna než jiná s hodnotou pH např. 6,5. Organismům, které způsobují kazivost, se ve vysoce kyselém prostředí nedaří.

  Co je DM?

  DM je anglická zkratka pro výraz „dry matter“ (sušina). Hodnota DM určuje množství sušiny v dané látce. Je-li hodnota DM 55%, znamená to, že krmivo obsahuje 55% sušiny a 45% vody. Obvyklá hodnota DM sena je 85%, zatímco hodnota DM u siláže se pohybuje od 25% do 70%. Přesáhne-li tato hodnota 50%, zpravidla se pak hovoří o senáži. Senáž s vysokou hodnotou DM obsahuje nižší konzervační ochranu ve formě kyseliny mléčné a je během uskladnění mnohem více závislá na udržování prostředí bez obsahu kyslíku.

  Je hodnota DM v senáži rozdílná?

  V různých balících senáže je různá hodnota DM, dokonce se může lišit i hodnota DM v rámci jednoho balíku. Je to dáno tím, že jsou různé podmínky už na polích – někde je při sušení více slunce, jinde je zase hutnější travní porost, který schne pomaleji. Tyto rozdíly mají také za následek různou nutriční hodnotu senáže. Je třeba si na trhu vybírat senáž podle kvalit, které nejlépe vyhovují vašemu zvířectvu.