Sortiment

El. ohradníky, pastva

Kombinovaná čistička obilí KDC 4000 Kongskilde

Logo Kongskilde

Kombinovaná čistička obilí KDC 4000 Kongskilde využívá mechanický a pneumatický způsob čištění obilí. Její hodinová výkonnost dosahuje až 40 tun.
Je určená především k čištění kukuřice, ječmene, pšenice, žita, hrachu a bobů i třídění sladovnického ječmene.
Kombinovanou čističku lze snadno umístit do technologické linky tak, aby sklizeň mohla být čištěna jak při příjmu na sklad, tak při její expedici ze skladu.
Kombinovaná čistička KDC 4000 je vyrobená z pozinkované oceli, a proto je zvláště odolná vůči povětrnostním vlivům a je tedy možné ji umístit i mimo budovy.

Na princip fungování čističky se můžete podívat na následující animaci.

Můžete si ji objednat v eshopu.
K čističce je dobré nebo téměř nutné dokoupit i příslušenství jako je čistící kartáč, sady vnitřních sít a sady vnějších sít, jejich soupis najdete na stránce dole.

Kombinovaná čistička obilí KDC 4000 firmy Kongskilde
Kombinovaná čistička obilí KDC 4000 firmy Kongskilde

Výhody kombinované čističky obilí KDC 4000:

Nečistoty, které snižují účinnost sušení, odstraní již před tímto procesem.
Nahromaděné nečistoty ve skladu obilí umožňují rozvoj plísní a podporují klíčení. Tyto nečistoty lze pomocí KDC 4000 efektivně odstranit ještě před naskladněním.
Předčištění pomocí KDC 4000 výrazně snižuje podíl prachových částic ve sklizni.
Čistička umožňuje optimálně využít výkonnost sklízecích mlátiček i za méně příznivého počasí, protože sklizeň lze v KDC 4000 efektivně dočistit.
Použití KDC 4000 snižuje náklady na čištění u obchodníků s obilím.
U dobře vyčištěné plodiny lze dosáhnout výhodnější prodejní ceny.

Kombinovaná čistička obilí KDC 4000 firmy Kongskilde
Kombinovaná čistička KDC 4000 je vyrobená z pozinkované oceli, a proto je zvláště odolná vůči povětrnostním vlivům a je tedy možné ji umístit i mimo budovy. (Kombinovaná čistička KDC 4000 je zde vyobrazena bez krytů sítových bubnů).

Výhody čištění a třídění sladovnického ječmene:

Sám pěstitel dokáže sladovnický ječmen před prodejem důkladně vyčistit a vytřídit.
Vytříděná malá zrna lze využít pro krmné účely.

Vzduchové čištění následuje po čištění na sítech:

Lehké nečistoty, které byly odděleny, ale ne odstraněny při pohybu obilí na sítech, jsou odstraněny proudem vzduchu ve vzduchové komoře.

Kombinovaná čistička obilí KDC 4000 firmy Kongskilde
Kombinovaná čistička obilí KDC 4000 firmy Kongskilde
Aby bylo dosaženo optimálního čištění a třídění sladovnického ječmene a osiva, je důrazně doporučeno použití rotačního čistícího kartáče, který čistí vnější síta (Příplatkové příslušenství). Rotující kartáče zabraňují tomu, aby zrna ucpávala otvory vnějšího síta a tím snižovala výkonnost čističky.
KDC 4000 je vybavena rotujícími síty. Díky tomu pracuje kombinovaná čistička bez vibrací způsobených kmitavým pohybem sít, které jsou obvyklé u čističek jiných výrobců. Čistící síta jsou vyrobena z ocelového plechu na počítačem řízených strojích, čímž je zaručená vysoká přesnost a rovnoměrnost otvorů. Navíc velikost otvorů je konstantní a nemění se, jak tomu bývá u sít z drátěného pletiva.
Kombinovaná čistička obilí KDC 4000 firmy Kongskilde
Kombinovaná čistička obilí KDC 4000 firmy Kongskilde
Protože jak vnitřní, tak vnější síta mají rychloupínací systém, lze jejich výměnu provést rychle a snadno bez použití nářadí.
Buben se síty je poháněn přímo motorem s převodovkou – tento systém vyžaduje pouze minimální údržbu.
Kombinovaná čistička obilí KDC 4000 firmy Kongskilde
Kombinovaná čistička obilí KDC 4000 firmy Kongskilde
Vzduchové čištění lze pomocí škrtící klapky nastavit tak, aby proud vzduchu odstraňoval pouze prach a lehké nečistoty.
Integrovaný výkonný ventilátor zabezpečuje spolehlivě efektivní čištění vzduchem.

Princip práce kombinované čističky obilí KDC 4000:

Čištěná plodina vstupuje přívodním potrubím (1) do vnitřního rotujícího sítového bubnu (2), kde se oddělují velké nečistoty. Tento buben má kónický tvar, kuželovitě se zužující směrem od vstupu obilí. Zmenšením průměru se zpomalí pohyb obilí směrem dopředu a tak je zajištěno, že všechna zrna a drobné nečistoty propadnou tímto vnitřním sítem do vnějšího sítového bubnu (3), kterým pak dále propadnou pouze drobné nečistoty a semena plevele – zrno zůstane zachycené v tomto vnějším sítovém bubnu.
Nečistoty oddělené na obou sítech se shromažďují v dolním žlabu a jsou odtud dopravovány šnekem (4) buď do výpadu ze sít (5) a dále do výfukového potrubí, kterým jsou unášeny proudem vzduchu vyráběným ventilátorem (6), nebo do výpadu OK160 (13). Pokud je otevřený výpad (12), vypadávají velké nečistoty přímo ven a nemísí se s drobnými nečistotami.
Při třídění sladovnického ječmene jsou malá zrna odváděna zvlášť výpadem (13).
Obilí je vyzdviženo vynášecími lopatkami (8) na konci bubnu a dostává se do vzduchové komory (9), kde se oddělí zbytek prachu a lehkých nečistot, které jsou strženy proudícím vzduchem do ventilátoru (6) a do výfukového potrubí. Vyčištěné obilí odchází potrubím OK200 (10).

Kombinovaná čistička obilí KDC 4000 firmy Kongskilde
Kombinovaná čistička obilí KDC 4000 firmy Kongskilde
(1) Vstup čištěného obilí
(2) Vnitřní síta
(3) Vnější síta
(4) Šnek
(5) Odpad ze sít
(6) Ventilátor
(7) Injektor
(8) Vynášecí lopatky
(9) Vzduchová komora
(10) Výpad vyčištěného obilí
(11) Regulace vzduchu
(12) Výpad z vnitřních sít
(13) Výpad malých zrn např. při třídění sladovnického ječmene.
Kombinovaná čistička obilí KDC 4000 firmy Kongskilde
Kombinovaná čistička obilí KDC 4000 firmy Kongskilde
Vodováha umístěná na stroji slouží k nastavení správného sklonu kombinované čističky. Pomocí sklonu se reguluje rychlost průchodu obilí čističkou a síla vrstvy na sítech, a tím i účinnost čištění.
Vlastní sklon se nastavuje nastavením délky opěrných nohou.
Kombinovaná čistička obilí KDC 4000 firmy Kongskilde
Kombinovaná čistička obilí KDC 4000 firmy Kongskilde
KDC 4000 je vybavena ovládací skříní – stačí k ní připojit hlavní napájecí kabel a elektrická instalace je připravená.
Připojení potrubí na všechny příruby je snadné a rychlé, používá se standardizované potrubí Kongskilde OK 160 a OK 200.

Vnitřní síta:

Kombinovaná čistička obilí KDC 4000 firmy Kongskilde

Vnější síta:

Kombinovaná čistička obilí KDC 4000 firmy Kongskilde

Technická data:

Hmotnost

bez sít: 890 kg

Plocha sít

Vnitřní síta: 4,1 m2
Vnější síta: 6,5 m2

Otáčky

sítový buben: 22 1/min.

Motory

Motor sítového bubnu: 1,5 kW
Motor ventilátoru: 4 kW
Motor šneku: 0,75 kW

Připojení potrubí

nevyčištěné plodiny: OK200
vyčištěné plodiny: OK200
nečistoty, ventilátor: OK200
nečistoty, šnek: OK160

Příslušenství:

K usnadnění transportu kombinované čističky KDC 4000 z místa na místo lze za příplatek dodat brzděný podvozek s předepsaným osvětlením.

Ceník příslušenství kombinované čističky obilí KDC 4000:

Budete-li nakupovat příslušenství zároveň s čističkou, platí stejný princip jako u čističky samotné – cena je pro vás orientační (27,- Kč za 1 euro) a bude přepočítána dle aktuálního kurzu v den objednávky. Pokud budete tyto součásti objednávat samostatně (s výjimkou podvozků), cena je konstantní a hradíte si i dopravu.

Název příslušenstvíRozměry Objednat v eshopu
Čistící kartáč KDC4000/DPC40 131081406
Kryt převodového motoru KDC 4000 131081324
Sada vnitřních sít pro kukuřiciprůměr 17/17/15 131080697
Sada vnitřních sít pro ječmen, žito, kukuřici, oves, slunečniciprůměr 15/15/11 131080698
Sada vnitřních sít pro pšenici, ječmen, žito, hrách, oves, kukuřici, slunečniciprůměr 11/11/9 131080699
Sada vnitřních sít pro pšenici, ječmen, žito, hrách, slunečniciprůměr 9/9/7,4 131080700
Sada vnitřních sít pro pšeniciprůměr 7,4/7,4/5,2×5,2 131080701
Sada vnitřních sít pro řepku5,2×5,2/5,5×5,2/průměr 4,3 131080702
Sada vnitřních sít pro řepkuprůměr 4,3/4,3/3,5 131080703
Sada vnitřních sít pro řepkuprůměr 3,5/3,5/2,75×2,75 131080704
Sada vnějších sít pro řepku1,0×16,5 131080350
Sada vnějších sít pro pšenici, ječmen1,8×16,5 131080860
Sada vnějších sít pro pšenici, ječmen2,0×16,5 131081107
Sada vnějších sít pro sladovnický ječmen, slunečnici2,25×16,5 131080637
Sada vnějších sít pro sladovnický ječmen2,5×16,5 131080616
Sada vnějších sít pro sladovnický ječmen, hrách, sóju2,65×16,5 131080665
Sada vnějších sít pro hrách, sóju4,0×16,5 131080352
Sada vnějších sít pro pšenici, ječmen2,75×2,75 131080218
Sada vnějších sít pro kukuřici5,2×5,2 131080219
Sada vnějších sít pro kukuřici6,0×6,0 131080221
Sada vnějších sít pro pšenici, ječmen, žito, ovesprůměr 2,0 131080291
Sada vnějších sít pro hrách, sójuprůměr 3,5 131081103
Sada vnějších sít pro hrách, sójuprůměr 4,5 131080861
Sada vnějších sít pro kukuřici – tříděníprůměr 7,0 131081123
Sada vnějších sít pro kukuřici – tříděníprůměr 7,4 131081127
Sada vnějších sít pro kukuřici – tříděníprůměr 9,0 131081131
Sada vnějších sít – slepá síta 131081111