Sortiment

El. ohradníky, pastva

Tlačné pneumatické dopravníky obilí TRL Kongskilde

Logo Kongskilde

Již od roku 1949 vyvíjí a vyrábí firma Kongskilde pneumatické dopravníky obilí a dnes patří k jejich nejvýznamnějším výrobcům na světě. Použití systému pneumatické dopravy s tlačnými dopravníky obilí TRL není limitováno ani celkovou dispozicí(rozmístěním) venkovních sil, ani vnitřními rozměry budov, ve kterých bude systém používaný.

Tlačný pneumatický dopravník obilí Kongskilde TRL

Charakteristické rysy tlačného pneumatického dopravníku obilí TRL:

– Ekonomický a praktický modulární systém. Instalace a změna dopravních cest je díky použití potrubního systému Kongskilde OK/OKR 160 velmi snadná – nepotřebujete žádné nářadí!
– Výkonnost od 2,5 do 53 t/h, dopravní vzdálenost až 200 m.
– Šetrný způsob dopravy – zrno je unášené proudem vzduchu.
– Variabilní sestavování dopravních cest – vodorovně, svisle, za roh, prostě všude tam, kam potřebujete. Ideální pro plnění sil a skladů.
– Samočistící systém – snadná změna přepravované plodiny, nedochází k mísení sort.
– Minimální servisní náklady.
– Snadný transport – vlastní dopravník, dávkovač CAD a potrubí lze po rozpojení spon snadno přemístit z jedné farmy na druhou, z místa na místo.

Tlačný pneumatický dopravník obilí Kongskilde TRL

Určení tlačných pneumatických dopravníků obilí TRL:

Pneumatické dopravníky Kongskilde řady TRL jsou vhodné k dopravě pšenice, ječmene, ovsa, žita, kukuřice, řepky, hrachu, sojových bobů, sezamových semínek a dalších zrnitých a granulovaných materiálů. Jsou ideálním řešením pro zemědělskou prvovýrobu i zemědělský zpracovatelský průmysl.
Pneumatické dopravníky TRL i dávkovače CAD jsou vyráběny v různých velikostech tak, aby dokázaly uspokojit požadavky jak malých zemědělců, tak velkých podniků na dopravu uvnitř budov i mimo ně.
U všech modelů pneumatických dopravníků řady TRL (ale i u nasávacích dopravníků řady SUC) se používá unifikované potrubí Kongskilde typu OK/OKR 160. Trubky, kolena, rozbočovače a další prvky lze snadno kombinovat v libovolném počtu a sestavovat tak dopravní cesty podle vaší potřeby. Jednotlivé prvky se spojují pomocí rychloupínacích spon, bez nutnosti používat jakékoliv nářadí.

Princip práce tlačného dopravníku obilí TRL:

Princip práce tlačného dopravníku

Pouze dva pohyblivé díly – ventilátor a dávkovač! Ventilátor produkuje výkonný proud vzduchu v potrubí. Dopravovaný materiál vstupuje do potrubí buď prostřednictvím injektoru nebo rotačního dávkovače. Dopravní potrubí se připojuje na výstup injektoru nebo dávkovače. Pomocí rozbočovačů lze potrubní systém rozvětvit a materiál dopravovat na více míst.

Vysoká kvalita, robustní konstrukce, dlouhá životnost a vysoká výkonnost, to jsou tlačné dopravníky obilí řady TRL firmy Kongskilde:

Tlačný pneumatický dopravník obilí TRL
Tlačný pneumatický dopravník obilí TRL

Tlačné pneumatické dopravníky obilí TRL firmy Kongskilde se vyrábějí s motory od 1,5 do 37 kW.
Použité jedno- i vícestupňové ventilátory (dmychadla) jsou přesně vyvážené a pracují bez vibrací – to má příznivý vliv i na hlučnost stroje.
Ventilátory TRL produkují přibližně 1800 m3 vzduchu za hodinu při různém tlaku, v závislosti na typu dopravníku. Např. TRL 500 s třístupňovým ventilátorem produkuje proud vzduchu s tlakem vyšším než 3500 mm sloupce vodního.
Všechny rotační dávkovače mohou být umístěné kdekoliv ve vodorovné části potrubního vedení.
Nejsou citlivé na prach, malé kameny a jiné drobné cizí předměty v dopravovaném materiálu.
Injektory TF se používají u menších dopravníků s nižším výkonem jako alternativa místo rotačních dávkovačů CAD. Injektor je nutné doplnit násypkou a vždy vložit minimálně 30 cm potrubí mezi ventilátor a injektor.
Rotační dávkovače typu CAD se používají v tlakové dopravě pro plnění vodorovného potrubního vedení.
Rotační dávkovače typu CAE se používají v sací dopravě pro gravitační vypadávání, například z cyklónů.

Velký i malý, jednoduchý i složitý, uvnitř i venku – Kongskilde nabízí to nejlepší řešení Vašeho dopravního systému.:

Tlačný pneumatický dopravník obilí TRL
Tlačný pneumatický dopravník obilí TRL
Technické údaje a dopravní výkonnost tlačných pneumatických dopravníků obilí TRL

Celková výše uvedená dopravní vzdálenost v sobě zahrnuje kromě vodorovného potrubí i 4 m svislého potrubí, 2 kolena 90° a výstupní cyklón. Za každý další metr prodloužení svislé části potrubí se celková teoretická délka potrubního systému prodlouží o 1,2 m, zkrácení svislé části potrubí o 1 m znamená zkrácení teoretické délky o 1,2 m. Použití většího počtu kolen má na přepravní výkonnost negativní vliv a prodlužuje teoretickou vzdálenost – toto prodloužení je závislé na typu dopravníku a pohybuje se od 4,5 do 11,3 m za každé jednotlivé koleno.
Výkonnost pneumatické dopravy je kromě sestavy potrubního systému ovlivňována celou řadou dalších faktorů, jako jsou teplota, vlhkost, měrná hmotnost přepravovaného materiálu, atmosférický tlak atd. Výše uvedené výkonnosti platí pro vyčištěný ječmen o vlhkosti 15 %, při teplotě vzduchu 20 °C a při tlaku vzduchu 760 mm sloupce rtuťového.

Potrubí OKR
Potrubí OKR