Sortiment

El. ohradníky, pastva

Kombinovaný lis s baličkou McHale Fusion

Logo McHale

Kombinovaný stroj pro lisování a balení pícnin McHale Fusion 3
Kombinovaný stroj pro lisování a balení pícnin McHale Fusion


McHale
připouští, že je neustálý tlak na obchodníky snižovat náklady. Jako odezvu na tuto situaci McHale vyvinul Fusion – integrovaný balící stroj, který kombinuje dvě tradičně oddělené záležitosti a spojuje je v jednu operaci, která může být provedena jediným pracovníkem a jediným strojem.
Výhodou toho jsou úspory na nákladech spojených s financováním a provozováním druhého traktoru a placením druhého pracovníka. Tento robustní stroj není jenom balička spojená s lisem, ale je specificky navržen jako nejnovější výstupní jednotka. Produkuje 50-60 balíků za hodinu, jedinou operací zvyšuje produktivitu, redukuje provozní náklady zatímco zvyšuje zisk.
Na následující animaci se můžete podívat, jak stroj McHale Fusion pracuje.

Princip fungování stroje McHale Fusion si můžete prohlédnout i na videu, zatím bohužel pouze s anglickým komentářem.

Unikátní systém přenosu balíků na baličku a odkládání zabalených balíků předurčuje tento lis k intenzivnímu využití na velkých farmách či ve službách. Lis je vybaven automatickým centrálním mazáním. Sběrací ústrojí je ovládáno hydraulicky, řezací nože jsou jištěné. Stroj obsahuje napínač fólie pro 500 a 750mm, automatická kontrola spotřeby fólie, zásobník na 10 ks fólie, řezání a navádění fólie na balík. Možnost nastavení režimu bez balení. Ovládání z kabiny traktoru přes ovládací programovatelný panel.
Originální technické řešení, kde slisování hmoty a ovinutí fólie probíhá v jednom stroji. Lisovací komoru tvoří ji 3 části z nichž spodní se při otevírání dveří komory zvedá a zabezpečí přenos balíku na balicí část stroje. Tím se výrazně zmenšila přepravní vzdálenost balíku z lisovací komory na balicí stůl. Důsledkem je zkrácení přepravního času, přesné uložení balíku i ve strmých svazích a zkrácení lisovacího a balícího cyklu. Patentovaný je i způsob ovinování balíku fólií. Osa rotace napínačů je horizontální. Fólie při rotaci okolo balíku neklesá a nesmeká se. Tím je zaručeno rovnoměrné zabalení při vyšší rychlosti rotace. Přesto, že se jedná o kombinovaný stroj, jeho konstrukce je kompaktní. Stroj je uložen na 1 nápravě, takže má vynikající manévrovací vlastnosti a při zatáčení na travních porostech nedochází k porušení drnu. Lisování a ovíjení probíhá současně a souprava zastavuje jenom při přenosu balíku z komory na stůl, dosahuje výkonnosti 50-60 balíků za hodinu. Celý stroj je ovládán elektronickým panelem ovládáním v češtině, s možností různých úrovní automatického používání až po manuální ovládání, samozřejmě s volbou vynechání činnosti baličky, pokud se lisuje např. sláma. Požadovaný výkon traktoru je od 110 PS.

Výhody kombinovaného lisu s baličkou McHale Fusion:

Zásobník na balíky rozděluje stroj horizontálně (jako drapák) a nižší část zásobníku zdvojuje jako přepravní mechanismus na přepravu čistého balíku do vertikálního balícího kruhu. Tento unikátní McHale systém má mnoho výhod, mezi nimiž je hlavní kombinování obalů.
– Délka stroje a manévrovací schopnost (celková délka je 5,8 metrů)
– Přeprava balíků se odehrává, když se otvírá a zavírá zásobník
– Hladký rychlý a přesný přenos
– Přeprava, která podpírá balík, když je přepravován na svazích
– Vyřazení samostatného přenosu mezi lisem a baličkou.

1. Jednoduchá přeprava balíků znamená snížení nutnosti další manipulace

Když se zásobník na balíky změní na dopravní mechanismus, snižuje to nutnost hýbat plošinou nebo zvedat rameno mezi balícím lisem a baličkou. Výsledkem je snížení manipulace, vyšší úroveň spolehlivosti, rychlejší doba přesunu a kompaktní design s celkovou délkou pouze 5,8 metru.

2. Přesná přeprava balíků na nerovném povrchu

Balík je přepraven přímo na baličku pěti poháněnými válci ve spodní části zásobníku. Na nerovném terénu se využívá přídavný poháněný válec mimo zásobník na balíky, který pomáhá přepravě balíků a zaručuje lepší výsledek.

3. Spolehlivá přeprava balíků na svazích

Některé kombinované lisy s baličkou na svazích, mohou mít problémy s přepravou balíku od lisu k baličce. McHale Fusion tyto problémy nemá díky tomu, že je balík zabezpečen postranicemi zásobníku během přepravy. To znamená bezpečnou přepravu dokonce i na svažitém terénu.

4. Rychlá klidná přeprava

Přeprava těžkých balíků jde přes nápravu lisu, což snižuje tlak na traktor i na stroj. Díky jednoduchosti unikátního McHale přenašeče balíků je redukován počet pohyblivých částí a elektronického monitorovacího systému. To vše znamená bezpečnější stroj.

5. Vysoký výstup lisování a balení

Vše probíhá najednou, když se zásobník otevírá a zavírá, aby uvolnil balík. To znamená, že stroj potřebuje stejný čas k vytvoření a zabalení balíku jako tradiční lis pouze na vyhození balíku ze zásobníku. To nezpomaluje výkon stroje.

 

Kombinovaný stroj pro lisování a balení pícnin McHale Fusion
Kombinovaný stroj pro lisování a balení pícnin McHale Fusion 3

Technická data McHale Fusion 3 a Fusion 3 PLUS:

 

Technická data McHale Fusion 3 McHale Fusion 3 PLUS
Hlavní rozdíl balení do sítě balení do široké fólie
Typ komory pevná pevná
Počet mačkacích válců 18 18
Tvar balíku válcový válcový
Průměr balíku 1,25 m 1,25 m
Šířka balíku 1,23 m 1,23 m
Způsob balení síť síť
Pracovní záběr 2 m 2 m
Počet nožů k řezání 23 23
Teoretická délka řezanky 50 mm 50 mm
Jištění nožů hydraulické, mechanické hydraulické, mechanické
Způsob ovíjení vertikální vertikální
Počet napínačů fólie 2 x 750 mm 2 x 750 mm
Napnutí fólie 70% 70%
Počet vrstev fólie 2+2+2 2+2+2
Ovládání automatické + manuální automatické + manuální
Rozměry (délka x šířka x výška) 5,80 m x 2,80 m x 3,02 m 5,80 m x 2,80 m x 3,02 m
Hmotnost 5500 kg 5500 kg
Požadovaný výkon traktoru 80 kW, od 107 PS 80 kW, od 107 PS
Minimální hydraulický průtok 45 l/min. 45 l/min.
Hydraulický tlak 180 bar 180 bar
Objednat v eshopu QCB00024 QCB00034

Firma McHale doporučuje pro kombinovaný lis a baličku McHale Fusion sítě a fólie, které nabízíme jako náš hlavní produkt.

 

Kombinovaný stroj pro lisování a balení pícnin McHale Fusion 3 PLUS
Kombinovaný stroj pro lisování a balení pícnin McHale Fusion 3 PLUS