Sortiment

El. ohradníky, pastva

Stroje a náhradní díly

 • Hakki Pilke štípací automaty na dřevo
 • TracLift čelní nakladače
 • McHale lisy, baličky píce
 • Quicke čelní nakladače
 • Kongskilde dopravníky, čističky obilí
 • Zemědělská technika
 • Náhradní díly
 • Pytle, plachty, sítě, fólie

  Správná senáž pro koně

  Koně

  Základní pojmy najdete na stránce Co je senáž?

  Chceme-li vyrobit dobré krmivo pro koně, je třeba zvážit spoustu faktorů. Uvádíme zde proto nejčastější otázky i s odpověďmi na to, jak vyrobit senáž vysoké kvality s odpovídajícím nutričním obsahem.

  Kolik senáže je třeba koni dávat?

  Senáž obsahuje na jeden kilogram hmoty více vody a méně sušiny než seno. Senáž je tudíž „zředěnější“ než seno a je možné, že budete muset dávat větší dávky ke krmení. Abyste zjistili kolik senáže váš kůň potřebuje, budete muset vypočítat kolik kilogramů sušiny má být obsaženo v jeho denní dávce. Obecně se doporučuje nedávat méně než 1 kg vláknité sušiny na 100 kg tělesné váhy denně. To znamená, že kůň vážící 500 kg musí dostat denně nejméně 5 kg vláknité sušiny. Vydělte hmotnost denní dávky sušiny množstvím sušiny (DM) obsaženém v krmivu. Např. je-li nezbytná denní dávka sušiny 5 kilogramů, pak bude potřeba (5 : 0,84 = 6) 6 kg sena nebo (5 : 0,55 = 9) 9 kg senáže (je-li hodnota DM v senáži 55%). Nezapomeňte, že obecné doporučení jednoho kilogramu sušiny na 100 kg tělesné váhy je pouze minimální dávka. Kůň tedy může dostávat více krmiva, nejlépe 1,5 – 2,0 kg sušiny na 100 kg tělesné váhy.

  Není nutriční hodnota senáže příliš vysoká?

  Senáž je obvykle nutričně o něco bohatší než seno, a to především díky dřívější sklizni a listnatější úrodě.Vyšší nutriční hodnota senáže pak může způsobit tloustnutí koňů a to i v případě, že tato koncentrovaná strava byla zredukována. Tento problém se vyskytuje především u koní a poníků, kteří nemají žádný tělesný pohyb. V takovýchto případech se doporučuje nahradit část senáže jedním nebo více kilogramy slámy.

  Které druhy travních porostů se hodí k výrobě senáže pro koně?

  Nutriční obsah senáže je dán spíše zralostí trávy v době žní než botanickým složením. Existuje několik druhů vhodných pro výrobu koňské senáže, které mohou být pěstovány společně. Mezi ně patří: bojínek luční, kostřava a jílek ozimý. Travní směs může obsahovat také menší množství jetele.

  Co je botulismus a jak často se vyskytuje?

  Botulismus neboli otrava botulotoxinem je typ otravy jídlem, která postihuje jak lidi tak zvířata. Koně jsou zvláště citliví na botulin typu B, který má u postižených koní 90%-ní úmrtnost, přestože botulismus se vyskytuje jen zřídka. Botulismus je způsobován toxinem, který je produkován bakterií Clostridium botulinum. Tato bakterie je anaerobní, což znamená, že se ji daří v prostředí bez obsahu kyslíku, jako je například senáž, kam se může dostat buď z půdy anebo z uhynulých živočichů. Existuje několik způsobů jak ochránit senáž od přítomnosti těchto bakterií. Jednak je třeba vyhnout se kontaminaci z půdy a to tak, že trávu sekáme minimálně 8 cm (nejlépe však 10 cm) nad ornicí, aby se nepřibrala žádná hlína. Tomu je nutné se vyvarovat i při obracení trávy, když se připravuje na balíkování. Dále je nutné trávu řádně vysoušet, abychom dosáhli vyrovnaného množství sušiny v senáži. Botulinové bakterie se nemohou v suchém prostředí rozvíjet. Můžeme také použít vakcinaci proti botulismu anebo přísady do senáže, které potlačují mikroby způsobující botulismus.

  Na balíku se někdy tvoří bílé tečky. Jsou nebezpečné?

  Bílé tečky jsou kvasinky a obvykle jsou naprosto neškodné. Mnohem rozprostřenější a lehce nadýchané skvrny jsou plísně. Růst plísní v senáži znamená, že balík nebyl dostatečně utěsněn, protože plísně nemohou bez kyslíku růst. Další možností je, že obsah balíku nebyl dostatečně slisován, a tak v něm při balení zůstalo větší množství vzduchu bohatého na kyslík, což může umožnit plísním jejich růst. Plísně jsou nebezpečné ze dvou důvodů: (1) Jejich výtrusy zapříčiňují u koní dýchací potíže a (2) plísně produkují jedovaté toxiny. Proto musí být plísně před krmením pečlivě odstraněny, zvláště je-li jejich barva jiná než bílá. Je-li balík plný plísní anebo jsou-li plísně vidět skrz balík, tak by v žádném případě neměl být jako krmivo použit.

  Koně

  Jak lze určit, zda senáž dosahuje schválených hygienických kvalit??

  Nejjednodušším způsobem je použití vlastních smyslů – čichu a zraku. Senáž by měla vonět a neměla by být zatuchlá. Nízký obsah sušiny způsobuje kyselou (octovou) vůni, protože se vytvořilo větší množství kyseliny mléčné. Senáž by měla být zelená až zelenkavě hnědá. Je-li ze senáže cítit čpavek, či je-li senáž sliznatá nebo nahnilá a tmavá, neměla by být použita jako krmivo. Zvykněte si vždy před podáním senáže ke krmení prohlížet si ji a přivonět k ní a brzy se naučíte rozpoznávat neobvyklé zápachy, nezvyklá zabarvení či jiné abnormality.

  Kolik vrstev folií by mělo být použito při balení?

  Množství vrstev fólií zavisí na suchosti dané plodiny. Čím je sušší, tím více vrstev fólií je zapotřebí, aby se zabránilo protržení balíku. Koňská senáž je obvykle sušší a poréznější než senáž pro dobytek, a proto je často třeba použít i osm vrstev fólií. Pokud se bude s balíky hodně manipulovat, je třeba přidat ještě několik vrstev navíc.

  Jak dlouho po otevření balíku zůstává senáž čerstvá?

  Doba, jak dlouho může balík zůstat otevřený závisí na hygienické kvalitě senáže při otevření balíku, okolní teplotě a hodnotě DM. Na podzim a na jaře by neměl balík zůstat otevřený déle než tři dny. Klesne-li teplota pod bod mrazu, většina balíků vydrží i déle než tři dny, obvykle i týden a více.

  Kolik koní je zapotřebí, aby se dal použít velký balík?

  Obvykle se uvádí, že deset koní spotřebuje jeden velký balík za tři dny, ovšem záleží na hmotnosti sušiny v balíku. Spočítejte si kolik senáže každý kůň denně spotřebuje, pak to sečtěte a zjistěte kolik senáže spotřebují všechny koně za tři dny. Z tohoto výsledku pak snadno určíte zda je lepší používat větší balíky, či naopak menší. Velké balíky se mohou hodit v zimě a menší na jaře a na podzim.

  Dají se balíky senáže nechat na poli tak, aby se koně sami obsloužili?

  Samozřejmě, ale je třeba používat krmelce aby jste zabránili plýtvání krmivem, nebo jeho zašlapání. Při větším počtu koní bude zapotřebí více krmelců, aby se všechny koně mohly ve stejnou dobu v klidu najíst. Snažte se posbírat a odstranit veškeré krmivo, které popadá na zem. Ideální je mít prostor ke krmení vysypaný štěrkem nebo s pevným povrchem, aby nebyl zablácený a dal se snadno udržovat čistý.

  Koně

  Je lepší mít hranaté nebo kulaté balíky?

  Tvar balíku nijak neovlivňuje kvalitu senáže. Někteří lidé si myslí, že s hranatými balíky se při krmení lépe manipuluje, ale záleží na tom, jaký typ vybavení používáte. Podle něj a podle počtu koní je třeba zvolit jaký tvar balíku bude více vyhovovat. Není důležité, zda jsou balíky vyráběny ve stroji na balení hranatých či kulatých balíků, ale zda jsou dostatečně pevné a dobře vytvarované, zda mají balíky dostatečně vysokou hustotu (kg sušiny na m3) a minimální množství vzduchu. Trioplast HorseWrap® je vhodný jak pro hranaté tak i kulaté balíky.

  Jak mají být balíky senáže uskladněny?

  Balíky mají být uskladněny na rovném, suchém povrchu, který je zbaven ostrých předmětů a vegetace. Tím se sníží riziko protržení a výskyt hlodavců. Použijte síť nebo plachtu, abyste ochránili balíky před ptáky. Často balíky kontrolujte a jestliže se v nich objeví trhliny nebo díry, co nejdříve je opravte speciální fixační páskou. Požádejte svého dodavatele o speciální fixační pásku Trioplast. Běžná izolepa nezabrání pronikání kyslíku a dostatečně nepřilne k balíku. Opravené balíky vždy označte, aby mohly být před zkrmením zvlášť pečlivě zkontrolovány a pokud možno je jako první spotřebujte. O balíky pečujte, uvědomte si kolik peněz vás každý z nich stojí.

  Přísady – jaké jsou?

  Přísady nebo očkovací látky jsou různé přípravky, které mohou být při balení přidány, aby urychlily produkci kyseliny mléčné. Existuje také mnoho typů konzervačních přísad a ty pracují na trochu jiné bázi. Jsou-li podmínky při výrobě senáže ztížené, pak tyto konzervační přísady mohou být účinným prostředkem proti baktériím způsobujícím botulismus. Konzervační přísady se dají použít také tehdy, je-li hodnota DM menší než 45%.

  Co dělat s použitými polyethylenovými foliemi?

  Abyste mohli s polyethylenovými fóliemi naložit ekologicky, je třeba je separovat od všeho ostatního. Jakmile otevřete balík, uložte fólie na vhodné místo, aby se nesmíchaly s jinými předměty. Takové fólie pak mohou být použity při energetickém spalování, kdy jedinými odpadními látkami jsou oxid uhličitý a voda. Polyethylenové fólie mohou být také recyklovány, pokud jsou vyčištěné, roztříděné a zbavené jakýchkoli jiných látek.

  Chovatelské potřeby pro koně:

  Elektrický ohradník pro drůbež
  Elektrické ohradníky pro koně, celoroční ohrady pro koně
  Síťový zdroj pro elektrický ohradník Chapron EASYCLOT napětí 230V, 1 J
  Elektrické ohradníky pro hříbata, poníky a malé koně
  Mobilní box pro koně z ohradních panelů 3 x 3 m
  Ohradní panely na mobilní ohrady pro koně, mobilní kruhové jízdárny pro koně
  Plospan Excelent podestýlka pro koně hobliny z borovicového dřeva
  Podestýlky pro koně, stelivo do stájí – hobliny
  hobliny Plospan Excelent, stájové rohože
  Trakař kovový La GÉE dvoukolový na dřevo, seno, slámu
  Potřeby pro koňské stáje, koňské boxy a konírny
  místovací vidle a lopaty, vidle na hnůj, košťata, vozíky na hnůj, držáky pro uzdění, držáky na sedla, vázací kroužky, transportní vědra, kbelíky, žlaby, koryta, lopatky na krmivo, jesle na seno, držáky na lizy, stájová tabulka, váhy, mincíře, nářadí na odklízení sněhu – škrabky, hrabla, hliníkové lopaty, smetáky, kamerové stájové systémy, kamerové systémy pro přepravu koní
  Plastový napájecí žlab na vodu La GÉE Polymax 200 l pro skot
  Napáječky pro koně, napájecí systémy pro koně
  největší sortiment napáječek a napájecích systémů pro koně v České republice od nejlevnějších noname napáječek po francouzské značkové napáječky La GÉE, dále speciální napáječky pro koňské stáje, vyhřívané napáječky a pastevní pumpy.
  Krmelec palisádový hranatý 2 x 2 m 12 hlav Cosnet RTF na seno pro skot, koně se střechou
  Krmelce na seno pro koně, jesle na seno pro koně
  síťky na seno, vaky na seno, pastevní přístřešky pro koně, turnajové stany pro koně
  Solný minerální liz BIO Solsel Universal bez mědi pro ovce, kozy, koně, skot a zvěř 10 kg
  Sůl, solné lizy a minerální lizy pro koně
  Himalaya, Solsel, Nutri Horse, Osvior Star Bloc, kusová sůl, držáky na lizy
  DROMY Jitrocelový sirup Plus 1000 ml na problémy horních cest dýchacích koní
  Vitamíny, dietetické doplňky a pamlsky pro koně
  Pharmaka Horse Fitform, NutriHorse, DROMY, Alavis
  ENERGYS® Cornflakes kukuřice vločky pro koně 15 kg
  Krmiva pro koně Energys, minerální vitamínová krmiva pro koně, automaty na krmiva pro koně
  automatická krmítka pro koně, digitální odvažovací lopatka na krmivo
  Sada na čištění koní v boxu
  Potřeby pro čištění koní – péče o srst a hřívu koní
  hřbílka, kartáče, hřebeny, stěrky potu, sada čistících potřeb, box na čistící potřeby, kartáče na koně Haas, exkluzivní řada péče o srst koní Oster
  Rozčesávač pro koně Miracle Groom® 946 m- Koupel ve spreji 5 v 1, lesk a rozčesávač
  Kosmetika pro koně
  šampóny, kondicionéry, gely, balzámy, masti
  Strojek na stříhání psů, skotu, koní akku Heiniger Saphir
  Stříhací strojky pro koně, strojky na stříhání koní, trimovací hřebeny na koně
  stříhací strojky na koně
  Převodové kleště na kopyta na úpravu kopyt a paznehtů délka 42 cm
  Péče o kopyta koní
  háček na kopyta, nože na kopyta, kleště na kopyta, rašple na kopyta, brusné a řezné kotouče na kopyta, masti na kopyta, olej na kopyta, bukový dehet
  Letní deka na koně proti mouchám HKM Lyon s krkem velikost 115
  Deky pro koně
  deky pro koně pastevní, výběhové deky, odpocovací deky, přepravní deky – bavlněné deky, nylonové deky, fleecové deky, termodeky (tdermodeky)
  Jezdecká přilba Carbonic
  Jezdecké potřeby pro jezdce

  jezdecké rukavice, jezdecké helmy, jezdecké boty, minichapsy, rajtky, bezpečnostní vesty, jezdecké biče

  Jezdecké potřeby pro koně

  jezdecká sedla, podsedlové dečky, čabraky, tlumící podložky pod sedla, třmeny, uzdečky, otěže, martingaly, udidla, ohlávky, bandáže, kamaše, obklady, vodítka, karabiny, držáky pro uzdění, držáky na sedla, lonže, tuk a olej na kůži

  Elektrický lapač hmyzu Granit 30 W
  Elektrické lapače hmyzu pro koňské stáje, mucholapky, insekticidy, repelenty pro koně
  Past SUPER CAT velká na krysy a potkany
  Pasti na myši, pasti na krysy, odpuzovače hrabošů, sklopce na kuny
  Veterinární vyšetřovací rukavice
  Diagnostika březosti klisen -přístroj pro diagnostiku březosti koní
  Pomůcky při porodu, lubrikační gely, veterinární rukavice
  Bullyland - figurka trakénský hřebec
  Hračky pro děti s koňmi, hračky pro koně
  Bruder – přepravník na koně, figurka koníka, přístřešek
  Bullyland – figurky koníků, jezdců, stáje
  Siku – žebřiňák, bryčka
  Kids Globe – stáje

  Správná senáž pro koně

  Koňské hry online, dostihové hry online a jiné koniny, koňské hry