Sortiment

El. ohradníky, pastva

Stroje a náhradní díly

 • Kongskilde dopravníky, čističky obilí
 • LOMA mořička osiv
 • McHale lisy, baličky píce
 • Náhradní díly
 • Quicke čelní nakladače
 • Zemědělská technika • Líhnutí kuřat v líhni, drůbeže, kachen, křepelek, housat, krůt v líhni pro začátečníky, doba líhnutí kuřat

  Líhně, inkubátory, infračervené tepelné lampy pro odchov drůbeže

  Zemědělské potřeby M+S s.r.o. – Minářová a Sedlák zajišťují široký sortiment chovatelských potřeb pro drůbež. Zajišťujeme prodej líhní Covina a Covatutto.

  Návod na líhnutí v líhních EGG TECH ET, Covina Super nebo REAL:

  Výběr vajec pro líhnutí kuřat a uskladnění vajec pro inkubaci:

  Je vhodné používat vejce pocházející z vlastního chovu. Vejce, která se musí přepravovat, mají o 50% nižší šanci na vylíhnutí kvůli tlaku, vibracím, náhlým změnám teplot atd. Každopádně, pokud používáte taková vejce, nechte je před inkubací alespoň 24 hodin odležet v držáku v líhni.
  Volte vejce z rodinných chovů, vyspělých, dobře živených a zdravých ptáků.
  Chov nesmí být založen na příbuzenském křížení (samci musí být z různých zdrojů). Příbuzenské křížení může produkovat vejce se slabými embryi, vysokou úmrtností (slabá kuřata se vyvinou ale nevylíhnou).
  Dbejte, aby všichni jedinci byli dospělí, a že byl zachován poměr mezi samci a samičkami.

   

  Pták Poměr samců a poměr samiček Dospělost samců Dospělost samiček
  Slepice 1 6 6/8 měsíců 6/8 měsíců
  Bažent 1 4 6/7 měsíců 6/7 měsíců
  Kachna 1 4 8 měsíců 4 měsíců
  Husa 1 4 8 měsíců 7 měsíců
  Perlička 1 2 8/10 měsíců 8/10 měsíců
  Koroptev 1 1 10/12 měsíců 10/12 měsíců
  Křepelka 1 3 60 dní 50 dní
  Krocan 1 8 7 měsíců 7 měsíců

   

  Pamatujte, že chov starší než 3 roky ztrácí plodnost.
  Embryo se vyvíjí i před inkubací a proto o něj musí být náležitě postaráno. Při nesprávném zacházení se sníží pravděpodobnost vylíhnutí. Níže je několik pravidel, která Vám pomohou získat zdravější vejce:
  1. Sbírejte vejce 3x až 4x za den. V létě je sbírejte alespoň 5x za den. Nikdy nelíhněte vejce, která byla při teplotě nad +26°C nebo pod +5°C; při těchto teplotách embryo zemře. Nikdy neuchovávejte vejce v chladničce.
  2. Nelíhněte špinavá vejce: inkubační teplota a vlhkost vedou k infekci zapříčiněnou kontaminací embrya organickým materiálem (hnůj, krev, půda, atd.).
  3. Udržujte vejce v místnosti s teplotou mezi +14°C a +18°C a vlhkostí okolo 65-75%. Uskladňujte vejce ve formě špičkou dolů.
  4. Vejce je dobré líhnout od 2. do 6/7 dne od snesení. Vejce starší než 8 dní mají sníženou šanci na vylíhnutí, která se blíží nule, pokud je vejce starší než 15 dní.
  5. Vybírejte vejce s normálním tvarem.
  6. Skořápka nesmí být měkká, prasklá, tenká nebo s modrým bodem (stará vejce).
  7. Před umístěním vajec do líhně je pomalu ohřejte ze skladovací na pokojovou teplotu. Náhlé ohřátí z +12°C na +38°C sníží šanci na vylíhnutí.
  8. Vyhněte se inkubaci vajec od různých druhů. Nepřidávejte vejce po začátku líhnutí.

  Vejce vhodná pro líhnutí kuřat
  Vejce vhodná pro líhnutí kuřat
  Vejce vhodná pro líhnutí kuřat

  Výběr líhně pro líhnutí kuřat:

  Poloautomatická digitální líheň na kuřata, drůbež COVINA SUPER 49 s dolíhní

  Přestože jsme prodejci líhní EGG TECH ET, poslední dobou jsme skončili s prodejem líhní Covatutto a Fiem a zůstáváme pouze u prodeje líhní EGG TECH ET.
  Líhně EGG TECH ET vyrábí italská firma RIVER SYSTEMS. V Itálii a po celé Evropě vždy vycházejí líhně na kuřata EGG TECH ET mnohem dráže než líhně Covatutto. Nám se podařilo, že můžeme líhně na kuřata EGG TECH ET v Čechách prodávat za nižší ceny než líhně na kuřata Covatutto. Firma vyrábí absolutní novinku na trhu, dokonale promyšlené líhně s dolíhněmi EGG TECH ET.
  A právě z těchto líhní Vám doporučujeme si vybrat, a to podle počtu vajec, která budete chtít líhnout a podle toho, zda budete chtít vejce otáčet ručně nebo automaticky pomocí motoru.

  Příprava a spuštění líhně na líhnutí kuřat EGG TECH ET:

  Pro dosažení úspěšného vylíhnutí je důležité vybrat vhodné umístění líhně. Teplota v místnosti, kde je líheň umístěna musí být mezi +20°C a +25°C, měla by být čistá a dobře větraná, ale postrádající průvan (ne stáj nebo garáž). Ujistěte se, že líheň není vystavena přímému slunečnímu záření nebo není příliš blízko tepelným zdrojům jako např. radiátory, kamna atd. Relativní vlhkost by měla být mezi 50% a 75%.
  Nepoužívejte líheň v prostorách, kde je méně než +20°C nebo více než +25°C. Doporučujeme mít líheň doma.
  Nepoužívejte ani neskladujte líheň v pokojích, kde jsou chemické, jedovaté, toxické nebo hořlavé látky. I malé množství těchto látek negativně ovlivní vývoj embrya.
  Nepoužívejte líheň v místech, kde je nebezpečí styku s vodou nebo jinou kapalinou.
  Pokračujte následovně:
  A) Umístěte líheň na rovný dřevěný stůl. Základna musí být umístěna na stole tak, aby se předešlo jakémukoliv zablokování větracích otvorů.
  B) Odstraňte víko a položte jej vedle líhně dolní stranou dolů.
  C) Ostraňte plastovou podlahu ze základny líhně, je nezbytná pouze jako dolíheň (poslední 3 dny). Nenechávejte ji uvnitř líhně během inkubace! Plastovou podlahu skladujte pouze na rovné ploše tak, aby se nezdeformovala!

  Líheň kuřat Covina - vyjmutí plastové podlahy Plastová podlaha líhně kuřat Covina

  D) Ujistěte se, že držáky na vejce, jsou ve správné pozici (na svých podporách), a že se mohou pohybovat volně ve dvou směrech.

  Líheň kuřat Covina - podpora držáku na vejce Držáky vajec líhně kuřat Covina

  E) Naplňte nádržku v základně líhně vlažnou vodou. Vodu nalévejte pouze k tomu určenými otvory na přední levé straně líhně. Nalévejte ji pomalu, dávejte pozor, aby nepřetekla: příliš mnoho vody způsobí, že vlhkost sníží procento vylíhnutí. Druhá nádobka bude použita pouze pro fázi dolíhnutí.

  Líheň kuřat Covina - nádžky na vodu

  F) Nasaďte víko. Ujistěte se, že hrany spodního boxu přesně sedí v drážkách víka.
  U všech modelů lze otáčet víko tak, že otvory pro dolévání vody jsou na přední nebo na zadní straně líhně.

  Líheň kuřat Covina

  G) Zapojte líheň do zásuvky. Větrák se zapne okamžitě a displej ukáže teplotu uvnitř líhně. Žlutá LED dioda indikuje, že výhřevný rezistor funguje. Bude svítit 20-40 minut, dokud nebude dosažena ideální teplota, poté bude blikat v intervalu 2-3 sekund.
  Pokud se lopatky ventilátoru nezačnou po zapnutí točit, okamžitě vypojte přístroj ze zásuvky a kontaktujte nás.

  Líheň kuřat Covina displej

  Líheň je přednastavena na teplotu 37,7°C, což je ideální teplota pro všechny druhy ptáků.
  K nastavení a úpravě teploty použijte tlačítka (+) a (-) na ovládacím panelu. Stiskněte jedno z tlačítek ke vstupu do módu Programování (na displeji se za teplotou objeví písmeno P). Stiskněte a podržte tlačítko (+) nebo (-) k nastavení požadované teploty. Údaj se uloží do paměti za pár sekund (na displeji se objeví aktuální teplota v líhni a písmeno C).

  Líheň kuřat Covina displej Líheň kuřat Covina displej

  Jakmile je nová teplota nastavena, přístroj může zahájit stabilizaci a kontrolu udržování optimální teploty. Při zvýšení zahájí rezistor ohřev vnitřního prostředí komory (signalizace rozsvícením LED diody), dokud nedosáhne nastavené teploty. Při snížení teploty nebude rezistor aktivní (LED nesvítí) až do poklesu vnitřní teploty pod nastavenou hodnotu.
  H) Chod prázdného přístroje (bez vajec) po dobu 2-3 hodin zajistí dostatečnou stabilizaci teploty a vlhkosti.
  I) Ujistěte se, zda přístroj pracuje správně a poté sejměte víko. Odložte je vedle přístroje. Opatrně vložte vejce do držáků špičkou dolů. Pečlivě uzavřete víko.

  Líheň kuřat Covina - nasazení vajec

  U automatických líhní Covina (s motorem) začne zapojením motoru do zásuvky cyklus otáčení vajec. Držáky vajec se začnou naklápět a kompletní cyklus vykonají za 2 hodiny. Jejich pohyb je málo patrný a je velmi pomalý. Po 1 hodině se držák s vejci nakloní na 1 stranu a po další hodině na druhou stranu.

  Líheň kuřat Covina otáčení vajec motorem Líheň kuřat Covina otáčení vajec motorem

  Za chodu přístroj nezakrývejte a dbejte na volný přístup vzduchu, aby byla zajištěna jeho dostatečná výměna. To je nezbytná podmínka správného vývoje embrya. Vzduch proudí ventilačními otvory v těle přístroje.

  Líheň kuřat Covina nezakrývat líheň

  Začátek líhnutí si pečlivě zaznamenejte do kalendáře a dále postupujte podle pokynů uvedených v níže umístěných tabulkách.
  U automatických líhní (s motorem) se ujistěte, že držáky vajec vykonávají celý nakláněcí cyklus každé dvě hodiny.
  U poloautomatické líhně (bez motoru) změňte náklon vajec minimálně 4x za den nakláněním páčky umístěné vzadu na líhni. Páčka musí zůstat buď v pozici “10 hodin” nalevo nebo “2 hodiny” napravo. Nikdy nenechávajte páčku (a tím i vejce) ve vertikální poloze (12 hodin). S páčkou pohybujte jemně, abyste předcházeli nárazům vajec.

  Líheň kuřat Covina otáčení vajec ručně Líheň kuřat Covina otáčení vajec ručně Líheň kuřat Covina otáčení vajec ručně

  Ukazatel úrovně vodní hladiny v nádržce kontrolujte každých 24 hodin. Hladina, kterou vidíte uvnitř kontrolního otvoru, odpovídá úrovni uvnitř přístroje. Doplňte čistou teplou vodou (35-40°C).
  Nezapomeňte, že větší množství vody nezajistí vyšší vlhkost prostředí. Rozhodující je plocha, ze které se vlhkost odpařuje. Proto mějte na paměti, že jenom přesnou a včasnou kontrolou předepsané úrovně vody (která zajistí potřebnou vlhkost) předejdete tomu, aby voda neočekávaně nedošla.
  V případě výpadku proudu předejdete vychladnutí vajec tím, že boky líhně obložíte lahvemi s horkou vodou a překrajete ji pokrývkou a tak udržíte teplotu líhně. Jakmile bude dodávka proudu obnovena, ihned odstraňte použité pomůcky. Líheň nenechte zakrytou příliš dlouho. Nízká hladina kyslíku v líhni může výrazně snížit úspěšnost líhnutí. Pokud máte častější výpadky proudu, je dobré si opatřit záložní zdroje pro líhně kuřat.

  V průběhu prvního použití líhně může dojít k vytlačení přebytečného maziva z ložiska ventilátoru na centrální část ochranné mřížky. Tento olej by mohl škodit líhnutým vejcím nebo kuřatům. Odstraňte jej proto během čištění po skončení líhnoucího cyklu pomocí hadříku namočeného v lihu.

  Líhnutí velkých vajec (husa, kachna a podobně):

  Od 10. dne líhnutí do tří dnů před očekávaným vylíhnutím otevřete každý den líheň a nechte vejce po dobu 15 minut zchladnout. Před opětovným uzavřením krytu můžete vejce zarosit vodou pomocí rozprašovače. Během této operace můžete přístroj vypnout.

  Informace pro správné líhnutí drůbeže, teplota líhnutí, doba líhnutí:

  Doporučená teplota na začátku líhnutí: 37,7°C.
  Doporučená teplota během poslední tří dnů před vylíhnutím: 37,2°C.

   

  Pták Doba líhnutí Pro správnou vlhkost na začátku líhnutí naplňte vodou Vejce neotáčejte od Pro správnou vlhkost během posledních 3 dnů líhnutí naplňte vodou
  Slepice 21 dnů 1 nádržku 18 dne 2 nádržky
  Bažent 23-25 dnů 1 nádržku 20 dne 2 nádržky
  Křepelka 16-17 dnů 1 nádržku 14 dne 2 nádržky
  Perlička 26-28 dnů 1 nádržku 23 dne 2 nádržky
  Krocan 28 dnů 1 nádržku 25 dne 2 nádržky
  Koroptev 23-24 dnů 1 nádržku 20 dne 2 nádržky
  Páv 28 dnů 1 nádržku 25 dne 2 nádržky
  Husa 29-31 dnů 1 nádržku 27 dne 2 nádržky
  Kachna, kachna divoká 27-28 dnů 1 nádržku 24 dne 2 nádržky
  Pekingská, Moskevská kachna 33-35 dnů 1 nádržku 30 dne 2 nádržky

   

  Pravidelná kontrola vajec během inkubace (prosvěcování vajec):

  Prosvěcování vajec je delikátní a komplexní operace, která může vést k eliminaci špatně oplodněných vajec. Pokud nemáte s líhnutím zkušenosti, doporučujeme provádět tuto operaci před a při každém líhnutí velmi pečlivě. Můžete pravidelně kontrolovat inkubovaná vejce jejich prosvěcováním. Tato operace by měla být prováděna v temné místnosti za použití silné záře.

  Pták 1. kontrola 2. kontrola 3. kontrola
  Slepice 8. den 11. den 18. den
  Bažent 8. den 12. den 19. den
  Perlička 8. den 13. den 24. den
  Krocan 8. den 13. den 24. den
  Koroptev 8. den 12. den 19. den
  Páv 9. den 14. den 24. den
  Husa 9. den 15. den 24. den
  Kachna, kachna divoká 9. den 13. den 24. den
  Pekingská, Moskevská kachna 10. den 15. den 25. den

   

  Z líhně berte jednotlivá vejce a okamžitě je zkontrolujte. Vejce mohou být mimo líheň maximálně 2 minuty. S trochou zkušeností, a pokud používáte tester vajec, můžete prosvítit vejce bez jejich zvednutí. V tomto případě otevřete líheň a na každé vejce přiložte tester vajec. Záře vám dovolí vidět embryo. Nikdy vejcem netřeste nebo ho prudce neotáčejte, abyste nepoškodili krevní cévy, což by způsobilo smrt embrya.
  1. kontrola = začátek inkubace
  Normálně je obtížné vidět embryo, když je ve žloutku. Ale proti světlu můžete vidět krevní cévy. Pokud vejce není oplodněno, jeho vnitřek je jednotný, nejsou vidět cévy a žloutek je přesně uprostřed. Tato vejce vyřaďte. Je možné, že vejce s tlustou nebo hnědou skořápkou neumožňují čistý výhled na jejich vnitřek. Tato vejce ponechte na 2. kontrolu.
  2. kontrola = vývoj embrya
  Normálně uvidíte síť krevních cév uvnitř vejce a embryo bude vypadat jako tmavá skvrna. Pokud nejsou krevní cévy přítomny, znamená to, že embryo je ztraceno.
  3. kontrola = ověření embrya
  Normálně embryo zabírá celý vnitřek vejce, krevní cévy by neměly být viditelné. Vzduchová kapsa je velká. Pokud embryo nezabralo celé vejce, krevní cévy jsou stále viditelné, vzduchová kapsa je malá a bílek nebyl spotřebován, znamená to, že embryo je nedovyvinuté a vejce by mělo být vyřazeno.

  Využití dolíhně, vylíhnutí kuřat:

  Následující operace je náročná a měla by být provedena rychle, aby se předešlo ochlazení vajec. Doporučujeme, aby si dva lidé vše připravili podle návodu, aby se zkrátil čas na provedení.
  Tři dny před očekávaným datem vylíhnutí:
  U automatických líhní (s motorem) zastavte motor vypojením, když jsou vejce ve svislé poloze: usnadní to vyjmutí držáků na vejce.
  A) Jemně vyndejte vejce z držáků a umístěte je na deku.
  B) U poloautomatických líhní (bez motoru) odstraňte kovovou páčku ze zadní strany líhně.
  C) U automatických líhní (s motorem) vyndejte držák prostým zvednutím a stáhnutím z kovového nástavce motoru (buďte opatrní při vkládání držáku, pokud jste změnili jeho náklon.

  Líheň kuřat Covina vyndání držáků vajec Líheň kuřat Covina vyndání držáků vajec

  D) Umístěte plastovou podlahu (odstraněnou na začátku inkubace) do základny líhně tak, že dva plastové jazýčky zakrývají vnitřní stranu nádržek na vodu, takže kuřata do nich nespadnou a neutopí se.

  Líheň kuřat Covina vložení dna Líheň kuřat Covina vložení dna

  E) Rozložte vejce po plastové podlaze a zavřete víko.

  Líheň kuřat Covina položení vajec

  F) Naplňte obě nádobky vlažnou vodou.
  G) Nastavte teplotu na 37,2°C (viz výše).
  Během posledních tří dnů líhnutí:
  – Neotáčejte vejce.
  – Pokud to není nutné, neotvírejte líheň, aby teplo a vlhkost, důležité pro líhnutí, neuniklo, což by zapříčinilo ztrátu kuřat ve skořápkách. Líheň otevírejte maximálně jednou za den k vyjmutí suchých kuřat.
  Nově vylíhnutá kuřata ponechte v líhni asi 12 hodin. Mohou v líhni zůstat bez potravy a pití až 3 dny bez újmy.

  Která vejce se mohou líhnout v líhních EGG TECH ET, průměrné velikosti vajec:

  Vejce vhodná pro líhnutí kuřat
  Vejce vhodná pro líhnutí kuřat
  Vejce vhodná pro líhnutí kuřat

  Chovatelské potřeby pro drůbež – slepice, husy, kachny, krůty, pštrosy, holuby, koroptve, bažanty, křepelky:

   

  elektrické ohradníky pro drůbež - slepice, husy, kachny, krůty
  Elektrické ohradníky pro drůbež – slepice, husy, kachny, krůty
  vodivé i nevodivé sítě pro drůbež
  elektrické ohradníky pro pštrosy, ohrady pro pštrosy, pštrosi
  Elektrické ohradníky pro pštrosy, ohrady pro pštrosy, pštrosi
  Kurníky a výběhy pro drůbež - kuřata, slepice, husy
  Kurníky a výběhy pro drůbež – kuřata, slepice, husy a kachny, Duck Town
  hřady, kukaně na snášení vajec, domek pro drůbež, podkladky pro slepice, holuby a bažanty, podestýlka pro drůbež, Stalosan F pro drůbež k dezinfekci kurníků a snížení zápachu podestýlky
  Voliéra Natalia 12 stran
  Voliéry pro ptáky, venkovní voliéry pro drůbež, klece pro papoušky, kanáry
  výstavní klece pro ptactvo a drůbež
  Krmítka pro drůbež - kuřata, slepice, husy, krůty, holuby, krmící automaty, krmné automaty
  Krmítka pro drůbež – kuřata, slepice, husy, krůty, holuby
  kameninové misky, krmítka žlábková, korýtka, tubusová a závěsná krmítka, krmící automaty, krmné automaty, nášlapná krmítka, krmidlo pro husy, krmítka pro holuby, lopatky na krmivo, koše na brambory, mlýnky na obilí, krouhačka řepy, elektrický šrotovník, drtič kostí
  Napáječky pro drůbež - kuřata, slepice, holuby
  Napáječky pro drůbež – kuřata, slepice, holuby, ptáky
  plastové, kovové, automatické
  napájecí pohárky, napájecí misky, fontánové napáječky, kloboukové napáječky plastové i plechové, napájecí kbelíky, barelové napáječky, automatické napáječky, niplové napájecí systémy
  Líhně, inkubátory, infračervené tepelné lampy pro odchov drůbeže
  Líhně, inkubátory, infračervené tepelné lampy pro odchov drůbeže
  líhně Covatutto na kuřata, motory k líhním Covatutto, teploměr do líhní, zkoušečka vajec, inkubátory, elektrické kvočny, infračervené tepelné lampy pro odchov drůbeže, infračervené žárovky do infralamp
  Líhnutí kuřat, drůbeže, kachen, křepelek, housat, krůt v líhni pro začátečníky i pokročilé
  Líhnutí kuřat, drůbeže, kachen, křepelek, housat, krůt v líhni pro začátečníky i pokročilé
  doba líhnutí kuřat, umělé líhnutí kuřat, výběr vajec pro líhnutí kuřat
  Přepravky, transportní boxy pro drůbež - slepice, holuby, koroptve, křepelky
  Přepravky, transportní boxy pro drůbež – slepice, holuby, koroptve, křepelky
  přenosky, transportní bedny, přepravní klece
  Kroužky k orientačnímu značení drůbeže, holubů, bažantů, perliček, kuřat, slepic, kachen, hus a krůt
  kroužky, na holuby, kroužky na bažanty, kroužky na perličky, kroužky na kuřata, kroužky na slepice, kroužky na kachny, kroužky na husy, kroužky na krůty
  Kroužky na drůbež, slepice, holuby, bažanty, perličky, kuřata, kachny, husy a krůty k orientačnímu značení
  Oštipování peří slepic, kanibalismus drůbeže, spony na křídla, smůla na spařování peří, škubačka peří
  Oštipování peří slepic, kanibalismus drůbeže, spony na křídla, smůla na spařování peří, škubačka peří
  Chovatelské potřeby pro holuby, potřeby pro holubáře, potřeby pro chovatele holubů
  Chovatelské potřeby pro holuby, potřeby pro holubáře, potřeby pro chovatele holubů
  krmítka pro holuby, krmítka na grit, napáječky pro holuby, hnízda pro holuby, podkladky pro holuby, kroužky na holuby, klece na holuby do holubníků, výstavní klece pro holuby, přepravní klece pro holuby
  Koroptve
  Chovatelské potřeby pro koroptve, bažanty a křepelky
  klece, napáječky, krmítka, podkladky